Brukeravtale og Personvern

“Jobisk” Vilkår & betingelser (brukeravtale)

 1. Vilkår

Ved å bruke nettsiden https://jobisk.no og https://jobisk.com, godtar du å være bundet av disse vilkårene for tjenesten, alle gjeldende lover og forskrifter, og godtar at du er ansvarlig for å overholde alle lokale lover. Hvis du ikke godtar disse vilkårene, er det forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialet på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende opphavsrett og varemerkelov.

 

 1. Brukerlisens

Det gis tillatelse til å laste ned én kopi av materialet (informasjon eller programvare) på “Jobisk” sitt nettsted for personlig, ikke-kommersielt visning. Dette er en innvilgelse av lisens, ikke en overføring av tittel, og under denne lisensen kan du ikke:

endre eller kopiere materialet;

bruke materialet til kommersielle formål eller til offentlig bruk (kommersielt eller ikke-kommersielt);

forsøke å dekompilere eller demontere programvare som finnes på “Jobisk” sitt nettsted;

fjerne eventuelle opphavsrettigheter eller andre proprietære merknader fra materialer; eller

overføre materialer til en annen person eller “speile” materialet på en annen server.

Denne lisensen skal automatisk avsluttet hvis du bryter noen av begrensningene og kan bli avsluttet av “Jobisk” når som helst. Ved avslutning av visning av disse materialene eller ved avslutningen av denne lisensen, må du ødelegge alle nedlastede materialer i din besittelse enten i elektronisk eller trykt format.

 1. Ansvarsfraskrivelse

Materialet på “Jobisk” sitt nettsted tilbys på en ‘som det er’ basis. “Jobisk” gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og herved fraskriver seg og benekter alle andre garantier, inkludert, uten begrensning, garantier eller betingelser om salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, eller krenkelse av opphavsrett eller andre brudd på rettigheter.

Jobisk” garanterer eller forsikringer ikke nøyaktighet, sannsynligvise resultater eller påliteligheten av bruk av materialet på nettstedet eller annen måte knyttet til slike materialer eller på alle områder knyttet til dette nettstedet.

 1. Begrensninger

I ingen tilfeller skal “Jobisk” eller deres leverandører være ansvarlig for noen skader (inkludert, uten begrensning, skader for tap av data eller fortjeneste, eller forretningsavbrudd) som følge av bruk eller manglende evne til å bruke materialet på “Jobisk” sitt nettsted, selv om “Jobisk” eller en “Jobisk” autorisert representant er varslet muntlig eller skriftlig om muligheten for slik skade. Ettersom enkelte jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskade eller tilfeldig skade, er det mulig disse begrensningene ikke gjelder for deg.

 

 1. Nøyaktighet av materialer

Materialet som vises på “Jobisk” sitt nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. “Jobisk” garanterer ikke at materialet på nettstedet er nøyaktig, fullstendig eller oppdatert. “Jobisk” kan gjøre endringer i materialet på nettstedet uten varsel. Men “Jobisk” har ingen forpliktelse til å oppdatere materialet.

 

 1. Linker

Jobisk” har ikke gjennomgått alle nettsider knyttet til nettstedet og er ikke ansvarlig for innholdet i slike nettsteder. Inkludering av linker innebærer ikke godkjenning av “Jobisk“. Bruk av slike tilknyttede hjemmesider er på brukerens eget ansvar.

 

 1. Endringer

Jobisk” kan endre disse vilkårene for sitt nettsted til enhver tid uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse tjenestevilkårene.

 

 1. Gjeldende lov

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt og tolkes i samsvar med lovene i Norge og du er underlagt ugjenkallelig den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i staten eller stedet.

—————————————————————————————————————————————–

 

“Jobisk”  (Personvern)

Ditt personvern er viktig for oss. Derfor har vi utarbeidet disse retningslinjene for personvern på delebanken.no for å vise hvordan vi samler, bruker, kommuniserer, tilkjennegir og tar i bruk personlige opplysninger. Her følger våre retningslinjer for personvern.

 • Før, eller under innsamling av personlige opplysninger, vil vi identifisere formålet med innsamlingen.
 • Vi vil samle og bruke personlige opplysninger utelukkende med det formål å oppfylle disse formålene spesifisert av oss, og for andre kompatible formål, med mindre vi får samtykke fra den enkelte berørte, eller om det kreves ved juridiske oppgjør.
 • Vi vil bare beholde personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for oppfyllelse av disse formålene.
 • Vi vil samle inn personlige opplysninger med lovlige midler og eventuelt, med den enkeltes viten eller samtykke.
 • Personlige data bør være relevante for de formål de skal brukes, og, i den grad det er nødvendig for disse formål, være nøyaktige, komplette, og oppdaterte.
 • Vi vil, med rimelig sikkerhet, beskytte personlige opplysninger mot tap eller tyveri, samt uautorisert adgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifikasjon.
 • Vi vil gjøre informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til styring av personlig informasjon lett tilgjengelig for brukerne.

Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at konfidensialiteten av personlige opplysninger er beskyttet og opprettholdt.